Sputumonderzoek

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) wil door Certe uw sputum laten onderzoeken. Sputum is het slijm dat u ophoest. 

Voor sputum-onderzoek kunnen verschillende aanleidingen zijn. Certe kan uw sputum onderzoeken op onder meer de aanwezigheid van cellen, bacteriën, gisten en schimmels. Hiermee kunnen bijvoorbeeld luchtweginfecties (pneumonie, TBC, influenza)  worden geconstateerd of uitgesloten. Uw zorgverlener heeft de informatie uit het onderzoek nodig om u de beste behandeling te kunnen bieden. 

Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek hoeft u geen afspraak te maken

Waar inleveren?

U levert uw materiaal inleveren bij Certe, locatie Van Swietenlaan (Groningen) of bij één van onze ziekenhuislocaties.

Gebruik alleen:

  • de verstrekte steriele materialen;
  • de antwoordenvelop.

Materiaal opsturen

U kunt het materiaal ook opsturen. PostNL adviseert om spoedeisende medische post alleen van maandag t/m vrijdag te versturen. PostNL bezorgt deze post van dinsdag t/m zaterdag bij Certe.

U kunt het materiaal van maandag t/m vrijdag voor 17.00 uur in elke brievenbus van PostNL doen. Op zaterdag en zondag mag u geen patiëntmateriaal in een gewone brievenbus doen. Dit onder andere omdat het materiaal bederfelijk kan zijn en het dan te laat (op dinsdag) bij Certe wordt bezorgd.

Op PostNL vindt u:

  • meer informatie over het verzenden van patiëntmateriaal;
  • de exacte locatie van de ‘weekendbrievenbussen’ (via de locatiewijzer).

Instructie

U krijgt een instructie van uw zorgverlener. U kunt deze ook hier downloaden:

U heeft een laboratoriumaanvraagformulier meegekregen

Uw zorgverlener heeft digitaal aangevraagd en u heeft een uitdraai meegekregen.

Uitslag

Certe stuurt de uitslag naar uw zorgverlener. Die bepaalt op basis van de  combinatie van uw klachten en de uitslag(en) de vervolgstappen. De duur van het onderzoek kan verschillen. Certe kan u dus niet met zekerheid zeggen wanneer de uitslag kan worden verstuurd.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Vragen?

Hebt u vragen? U kunt voor meer informatie bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.