Ontlastingsonderzoek

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) wil door Certe uw ontlasting laten onderzoeken. U hebt bijvoorbeeld buik- of darmklachten en de zorgverlener wil weten wat de oorzaken hiervan kunnen zijn.

Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek hoeft u geen afspraak te maken

Waar inleveren?

U levert het materiaal in bij Certe, locatie Van Swietenlaan (Groningen) of bij één van onze ziekenhuislocaties

Gebruik alleen:

  • de verstrekte steriele materialen;
  • de medische post antwoordenvelop.

Materiaal opsturen

U kunt het materiaal ook opsturen. PostNL adviseert om spoedeisende medische post alleen van maandag t/m vrijdag te versturen. PostNL bezorgt deze post van dinsdag t/m zaterdag bij Certe.

U kunt het materiaal van maandag t/m vrijdag voor 17.00 uur in elke brievenbus van PostNL doen. Op zaterdag en zondag mag u geen patiëntmateriaal in een gewone brievenbus doen. Dit omdat het materiaal bederfelijk kan zijn en het dan te laat (op dinsdag) bij Certe wordt bezorgd.

Op de website van Post.nl vindt u;

  • meer informatie over het verzenden van patiëntmateriaal;
  • de exacte locatie van de ‘weekendbrievenbussen’ (via de locatiewijzer).

Onderzoek

Certe gebruikt moleculaire diagnostiek (PCR) om ziekmakende bacteriën op te sporen, dit is een gevoeligere en snellere methode dan de traditionele kweek.

Uw ontlasting kan ook éénmalig worden onderzocht op bijvoorbeeld de aanwezigheid van bloed (occult bloed in feces) of parasieten.

Uitslag

Certe stuurt de uitslag naar uw zorgverlener. Die bepaalt op basis van de  combinatie van uw klachten en de uitslag(en) de vervolgstappen. De duur van het onderzoek kan verschillen. Certe kan u niet met zekerheid zeggen wanneer de uitslag kan worden verstuurd.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy

Ontlasting dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek is overgebleven, kan Certe gebruiken voor het verbeteren of uittesten van onze diagnostiek. Ook kunnen wij dit gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zijn de resultaten daarvan niet te herleiden tot u. Certe gaat ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen dit verdere gebruik. Wanneer u dit niet wilt dan kunt u dit aangeven.

Vragen

Hebt u vragen? U kunt voor meer informatie over dit onderzoek bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.