Fundusfotografie

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een fundusfoto. Bij dit onderzoek worden foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. Bij suikerziekte (diabetes mellitus) bestaat een verhoogde kans op beschadiging of aantasting van de kleine bloedvaatjes. Uw gezichtsvermogen kan hierdoor worden aangetast. Met behulp van deze foto’s worden de bloedvaatjes van het netvlies in beeld gebracht en kunnen wij vroegtijdige afwijkingen opsporen.

Locaties en openingstijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties.

Afspraak maken

U ontvangt een oproepbrief van Certe voor uw fundusfoto. 

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. Onze functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u naar uw legitimatie. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

  2. Voor het onderzoek krijgt u, indien nodig, in beide ogen een oogdruppel.  Hierdoor verwijden uw pupillen zich, waardoor het mogelijk is goede foto’s te maken. De druppels kunnen tijdelijk een prikkend gevoel veroorzaken en hebben een inwerktijd nodig van circa 10 minuten.

  3. Nadat de druppels zijn ingewerkt neemt u plaats voor de camera met uw hoofd op een steun.

  4. De functielaborant maakt 4 fundusfoto’s (2 van elk oog) en controleert direct of de foto’s van voldoende kwaliteit zijn. Zonodig wordt er gelijk een nieuwe foto gemaakt. Tijdens het maken van de foto ziet u even een lichtflits.

Meenemen

  • Neem iemand mee of zorg voor vervoer.
  • Certe raadt u aan een zonnebril (op sterkte) mee te nemen.
  • Gebruik eventueel een reservebril (u kunt van tevoren geen contactlenzen dragen).
  • Neem de oproepbrief mee naar de afspraak.

Voorbereiding

U krijgt informatie toegezonden.

Neem iemand mee en/of zorg voor vervoer

Door de oogdruppels kan de verwijding van uw pupillen enkele uren aanhouden. Hierdoor ziet u mogelijk (tijdelijk) niet zo scherp en bent u gevoeliger voor licht. Daarom kunt u direct na het onderzoek geen voertuig besturen. We adviseren u iemand mee te nemen die dit voor u kan doen.

Neem een zonnebril mee

Vanwege de gevoeligheid voor licht raden wij u aan om een zonnebril te dragen.

Draag geen contactlenzen

U mag harde contactlenzen direct na het onderzoek weer plaatsen. Zachte lenzen mag u 45 minuten na het onderzoek weer plaatsen.

Uitslag

Een oogarts beoordeelt de fundusfoto’s. U kunt de uitslag na 2 weken opvragen bij uw huisarts.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de functielaborant die het onderzoek uitvoert.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met de functieafdeling van Certe via 088 – 23 70 130 of per e-mail. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.