Eventrecorder (ECG-kaart)

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een onderzoek met een eventrecorder. De eventrecorder is een ECG-kaart die uw hartritme registreert op het moment dat u een opname maakt. Zo wordt inzichtelijk of u mogelijk een hartritmestoornis hebt. Gedurende 1 week maakt u een opname van uw hartritme op het moment dat u klachten hebt. 

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek is een afspraak nodig 088 – 23 70 120

Locaties plus openingstijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

 1. De medewerker vraagt u aan het begin van het onderzoek naar uw legitimatiebewijs.

 2. De ECG-kaart draagt u met het bijgeleverde koord om uw hals en op uw blote huid. U draagt de kaart dag en nacht bij u. U mag  met de ECG-kaart niet douchen, zwemmen of baden. Na maximaal 1 week levert u de ECG-kaart weer in bij Certe.

 3. Onze functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren, vertelt hoe de ECG-kaart werkt en legt uit hoe u de opname verzendt. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

 4. Draag de ECG-kaart met het bijgeleverde koord om uw hals. Dan hangt deze op de juiste plaats. U draagt de ECG-kaart dag en nacht bij u.

 5. Op het moment dat u klachten heeft, maakt u een opname. Neem een rustige zithouding aan. Plaats de ECG-kaart op de juiste plaats. Zorg ervoor dat alle contactpunten goed contact punten maken de blote huid en er geen kleding tussen zit. Druk nu stevig op de “RECORD” knop. U hoort eerst een pieptoon, gevolgd door melodisch-ritmische tonen. De opname maken duurt 40 seconden. Na de opname hoort u een aantal melodische pieptonen

  Dit apparaat is niet voor noodsituaties ontworpen. Bel bij een acuut noodgeval uw huisarts of 112

 6. De ECG-kaart verzendt automatisch de opnames naar de Holterkamer van het UMCG.

  In het display ziet u het aantal opnames dat op de kaart staan. Als de 0 verschijnt zijn de opnames doorgezonden.

  U kunt meerdere opnames achter elkaar maken. De kaart zal ze achteraf verzenden. Wanneer de kaart de opnames niet verstuurd is het signaal van het mobiele netwerk niet voldoen­de.

  Ga eventueel naar een andere ruimte. Zodra het signaal voldoende is worden de opnames verzonden

 7. Afkoppelen en inleveren ECG-kaart: de functielaborant spreekt met u af waar en wanneer u de ECG-kaart kunt inleveren. Het is belangrijk dat u de ECG-kaart op de afgesproken tijd inlevert, omdat deze vrijwel direct weer voor een volgende deelnemer nodig is.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiden

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden.

Uitslag

Een cardioloog beoordeelt het onderzoek. U kunt de uitslag na 1 week opvragen bij uw zorgverlener. De zorgverlener bepaalt de vervolgstappen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-medewerker die u begeleidt bij het onderzoek. Daarnaast kunt u voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. Of u kunt ook een bericht sturen naar functieafdeling@certe.nl.

Zijn er problemen de ECG-kaart,  neem dan contact op met de Holterkamer, bereikbaar op werkdagen van 08.00-16.30 uur via 06 - 31 62 31 50