ECG (rust)

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een ECG (elektrocardiogram) in rust. Het ECG of hartfilmpje geeft informatie over de werking van uw hart. Uw zorgverlener gebruikt de uitkomsten om onregelmatigheden in uw hartritme op te sporen en/of een verklaring te vinden voor uw klachten.

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek hebt u een afspraak nodig. 088 – 23 70 120

Locaties plus openingstijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. De functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u om uw legitimatie. Het onderzoek duurt 10 minuten en is pijnloos.

  2. U neemt met ontbloot bovenlichaam plaats op de onderzoekstafel. De functielaborant plakt elektroden op uw bovenlichaam. Soms moet er bij mannen eerst op een paar plekken borsthaar worden verwijderd.

  3. De elektroden zijn met een ECG-apparaat verbonden. Ze registreren de elektrische stroompjes die de hartspier laten samentrekken. Er staat geen stroom op deze draden.

  4. U gaat ontspannen en zo stil mogelijk liggen. Dit is belangrijk voor het slagen van het onderzoek.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiding

  1. Gebruik geen bodylotion, zonnebrandcrème of andere olieachtige producten. De elektrodes maken dan onvoldoende contact met uw huid.

  2. U kunt uw medicatie innemen volgens het voorschrift van uw arts. 

Uitslag

Een cardioloog beoordeelt het onderzoek. U kunt de uitslag na 3 werkdagen opvragen bij uw zorgverlener. De zorgverlener bepaalt de vervolgstappen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de functielaborant die u begeleidt bij het onderzoek.U kunt voor meer informatie over dit onderzoek contact opnemen met de functieafdeling van Certe via 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur of via e-mail.