Diabetesdienst

Uw zorgverlener (huisarts, specialist) heeft u verwezen naar de Certe Diabetesdienst voor controle van uw diabetes. Met de behandeling van uw diabetes wil uw zorgverlener uw bloedsuiker normaliseren. Daarmee kunnen complicaties op lange termijn voor u worden voorkomen (onder andere aantasting van bloedvaten of zenuwen).

Certe helpt u onder andere bij het instellen op insuline, meter- en spuitcontrole en fundusonderzoek (oogfoto). Een team van gespecialiseerde medewerkers, diabetesverpleegkundigen en artsen begeleiden u en/of geven advies aan uw huisarts.

Voor uitslagen en overige vragen over de behandeling van uw diabetes is uw huisarts het aanspreekpunt.

Zoek spreekuurlocaties Diabetesdienst

Aanmelden

Uw huisarts meldt u aan bij Certe Diabetesdienst. Uw huisarts is altijd het aanspreekpunt voor uitslagen en overige vragen met betrekking tot uw diabetes.

Certe stuurt u een schriftelijke uitnodiging voor de controle.

De onderzoeken

U kunt worden opgeroepen voor verschillende onderzoeken. Uw huisarts bepaalt voor welke onderzoeken. Aan de hand van de uitkomsten stelt uw huisarts de behandeling vast.

Jaarlijks onderzoek
Het jaarlijks onderzoek is een uitgebreid onderzoek en omvat:

  • meten van uw lengte en gewicht;
  • meten van uw bloeddruk en polsfrequentie;
  • uitgebreid onderzoek van uw voeten;
  • bloedonderzoek.

Driemaandelijks of halfjaarlijks controleonderzoek
Tijdens dit onderzoek controleren wij uw gewicht, bloeddruk en pols. Ook doen we een bloedonderzoek, en indien nodig een urineonderzoek.

De uitslagen sturen wij eventueel met een advies naar uw huisarts.

Aanvullend onderzoek
Het is belangrijk om een fundusfoto (oogfoto) te laten maken, omdat diabetes uw gezichtsvermogen kan aantasten. Op een fundusfoto kan de oogarts zien of er afwijkingen zijn aan de bloedvaten in het oog.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen. 

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Bloed dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek is overgebleven, kan Certe gebruiken voor het verbeteren of uittesten van onze diagnostiek. Ook kunnen wij dit gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zijn de resultaten daarvan niet te herleiden tot u. Certe gaat ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen dit verdere gebruik. Wanneer u dit niet wilt dan kunt u dit aangeven.

Folders

Download de folder.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-Diabetesdienst via 088 - 23 70 140, bereikbaar op werkdagen van 07.30 uur tot 16.00 uur of via e-mail: diabetesdienst@certe.nl