Cardiovasculaire Risicodienst

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) heeft u verwezen naar de Certe Cardiovasculaire Risicodienst (CVR-dienst), omdat u mogelijk een hoog risico hebt op hart- en vaatziekten. Hiermee wil uw zorgverlener hart- en vaatziekten bij u (deels) voorkomen of vertragen door tijdig de risicofactoren hiervoor te behandelen.

Het onderzoek kan eenmalig zijn maar, uw zorgverlener kan er ook voor kiezen om u jaarlijks door onze CVR-dienst op te laten roepen. Bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk hebt en hiervoor medicijnen gebruikt of als u een hart- en vaatziekte hebt gehad.

Aanmelden

Uw zorgverlener meldt u aan voor de Certe CVR-Dienst. Uw zorgverlener is altijd het aanspreekpunt voor uitslagen en overige vragen over uw behandeling. Certe stuurt u een uitnodiging voor onderzoek. Per onderzoek verschilt de voorbereiding, u krijgt hier bericht over.

De onderzoeken

Wij kunnen u oproepen voor een eerste - of vervolgonderzoek. Uw zorgverlener bepaalt welk(e) onderzoek(en) u krijgt. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek stelt uw huisarts de behandeling vast.

Eerste onderzoek
Het onderzoek bestaat uit:

  • het doornemen van de vragenlijst, de zogenaamde risico- inventarisatie;
  • meten van uw bloeddruk;
  • pols tellen;
  • bepalen van lengte, gewicht, BMI en middelomtrek;
  • bloed- en urine onderzoek;
  • ECG (hartfilmpje).

Het totale onderzoek duurt

  • 20 minuten wanneer u geen ECG nodig heeft.
  • 30 minuten wanneer u een ECG krijgt.

Uw zorgverlener bepaalt of een ECG wordt gemaakt.

Risicoprofiel

Aan de hand van alle risicofactoren en laboratoriumuitslagen wordt een zogenaamd risicoprofiel opgesteld. Dit is een overzicht van alle risicofactoren die bij u aanwezig zijn voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Daarnaast vermelden wij een risicoscore. Dit geeft aan hoeveel risico u hebt op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten binnen 10 jaar. De uitslagen van het onderzoek sturen wij met een advies naar uw zorgverlener.

Vervolgonderzoek
Afhankelijk van het risicoprofiel komt u in aanmerking voor een jaarlijks vervolgonderzoek. Dit onderzoek duurt 15 minuten en komt overeen met het eerste onderzoek.

Uw zorgverlener ontvangt alle uitslagen en zal aan de hand hiervan uw behandelplan zo nodig bijstellen.

 

Uitslag

U zorgverlener informeert u over de uitslagen en stelt als dat nodig is een behandelplan op.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Folder

Download de patientenfolder

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe CVR-Dienst via 088 - 23 70 138, bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur of via e-mail