Botdichtheidsmeting

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een botdichtheidsmeting (dexametrie). Bij dit onderzoek meten wij de dichtheid van uw bot. Aan de hand van de scan kan uw zorgverlener vaststellen of u wel of geen botontkalking (osteoporose) hebt. Of beoordelen of uw eerdere osteoporosebehandeling effect heeft gehad. 

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek is een afspraak nodig 088 – 23 70 120

Locatie plus openingstijden

Het tijdstip bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Het onderzoek vindt plaats bij Certe locatie Damsterdiep in Groningen.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. De Certe-functielaborant  legt u tijdens het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u om uw legitimatie. De hoeveelheid straling bij het onderzoek is gering. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten.

  2. ​Voor het onderzoek kleedt u zich deels uit (ondergoed mag u aanhouden). De Certe-medewerker (een functielaborant) meet vervolgens uw lengte en gewicht.

  3. Vervolgens mag u op de onderzoekstafel gaan liggen.

  4. De Certe-medewerker maakt met een speciaal röntgenapparaat de scan van uw wervelkolom en heupen.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiding

U kunt geen kleding met metaal dragen tijdens de scan, dit verstoort het onderzoek. Denk hierbij aan beugel-bh, korset, riem of metalen versiering op uw kleding.

Het is belangrijk dat u een week voor het onderzoek geen ander (röntgen)onderzoek met toediening van contrastmiddel of andere stoffen hebt gehad. Dat beïnvloedt namelijk het resultaat.

Bent u zwanger? Het is beter het onderzoek uit te stellen. U kunt dit met uw huisarts overleggen.

Uitslag

Een internist en een radioloog beoordelen het onderzoek. U kunt de uitslag na 2 weken opvragen bij uw zorgverlener.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-functielaborant die u begeleidt bij het onderzoek.

U kunt voor meer informatie over dit onderzoek bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.