Bloedonderzoek

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) wil door Certe bloed bij u laten afnemen (bloed prikken). De reden verschilt per onderzoek, zo wil uw zorgverlener bijvoorbeeld:

  • controleren of uw hart, lever of nieren goed functioneren;
  • vaststellen of u infecties of allergieën hebt;
  • (infectie)ziektes uitsluiten of vaststellen.
Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek hoeft u geen afspraak te maken

Afspraak maken

Voor bloedafname/bloedprikken kunt u meestal zonder afspraak naar een priklocatie bij u in de buurt. Wanneer u wel een afspraak moet maken, wordt dit duidelijk aangegeven op uw aanvraagformulier. Uw zorgverlener informeert u dan hierover.

Het onderzoek

Een Certe-medewerker neemt bloed bij u af. Dat kan door afname uit een bloedvat in één van uw armen of met een vingerprik. Beide manieren kunnen (kort) een beetje pijnlijk zijn. De Certe-medewerker plaatst na de bloedafname een watje op de plek waar u geprikt bent.

Kunt u niet naar een locatie van Certe toe komen, dan kan uw zorgverlener bepalen dat Certe bij u thuis komt om uw bloed af te nemen.

Meer informatie over bloedonderzoek:

Bloed prikken bij kinderen

Kinderen hebben een andere beleving van de wereld dan volwassenen waardoor zij bloedprikken soms als eng ervaren. Om het bloedprikken voor kinderen zo leuk mogelijk te maken, is er Certie.

U vindt meer informatie op de Certie-pagina.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiding

  • Nuchter zijn: het verschilt per onderzoek of u wel of niet nuchter hoeft te zijn (dat u nog niet hebt gegeten of gedronken). Dit staat duidelijk aangegeven op uw aanvraagformulier.
  • Draag los zittende kleding om de armen

Tip: voorkomen van blauwe plekken
Strek meteen na het prikken uw arm en druk twee minuten met uw hand op de prikplek. Daarna de arm niet direct te zwaar belasten.

 

Uitslag

Certe stuurt de uitslag naar uw zorgverlener, die de vervolgstappen bepaalt.
Uw zorgverlener heeft de uitslag na 3 dagen binnen. 

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Bloed dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek is overgebleven, kan Certe gebruiken voor het verbeteren of uittesten van onze diagnostiek. Ook kunnen wij dit gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zijn de resultaten daarvan niet te herleiden tot u. Certe gaat ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen dit verdere gebruik. Wanneer u dit niet wilt dan kunt u dit aangeven.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-medewerker die uw bloed afneemt.

U kunt voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt ook onze informatie/kwaliteitsdocumentatie rond onze service en laboratoriumdiensten raadplegen (gebruik het kopje relevante documentatie).