Astma-/COPD-dienst

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor hulp bij de behandeling van uw astma of COPD. De Certe Astma/COPD-dienst is gespecialiseerd in het stellen van de diagnose, de controle en begeleiding bij astma en COPD.  

Aanmelden

Uw zorgverlener meldt u aan voor de Certe Astma/COPD-dienst. Uw zorgverlener is altijd het aanspreekpunt voor uitslagen en overige vragen over uw behandeling.
Certe stuurt u een uitnodiging wanneer u verwacht wordt voor een onderzoek. Per onderzoek verschilt de voorbereiding, hierover krijgt u van ons een bericht. 

De onderzoeken

De Certe Astma/COPD-dienst doet verschillende onderzoeken. Uw zorgverlener bepaalt welk(e) onderzoek(en) u krijgt. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek stelt uw zorgverlener uw behandeling vast.

Diagnostisch onderzoek 
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de soort en de ernst van uw klachten en hoe uw longfunctie is. Voor meer informatie zie diagnostisch longonderzoek. U vindt ook meer informatie op het aanvraagformulier van uw zorgverlener.

Controleonderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat uw huisarts graag wil dat u regelmatig gecontroleerd wordt. U wordt jaarlijks opgeroepen en bij medicatieverandering eerder. Hierdoor krijgt u de juiste en tijdige (medische) zorg en wordt onder- of overbehandeling voorkomen.

Voor meer informatie zie controle longfunctieonderzoek.

Flow-volume curve 
Bij een Flow-volume Curve-onderzoek wordt gekeken naar de inhoud en kracht van uw longen.

Voor meer informatie zie Flow-volume curve.

Uitslag

Uw zorgverlener informeert u over de uitslagen en stelt als dat nodig is een behandelplan op.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Folder

Download de patientenfolder.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe Astma/COPD-dienst via 088 - 23 70 120, bereikbaar op werkdagen van 07.30 uur tot 16.00 uur of via e-mail