24-uurs ECG (Holter)

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een 24-uurs ECG (Holter). Bij dit onderzoek wordt uw hartslag 24 of 48 uur geregistreerd met een recorder. Uw zorgverlener krijgt door dit onderzoek meer inzicht over uw eventuele ritmestoornissen of zuurstoftekort van uw hartspier.

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek is een afspraak nodig 088 – 23 70 120

Locatie plus openingstijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties.

Afspraak

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. Onze functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u naar uw legitimatiebewijs.

  2. De functielaborant bevestigt met ‘plakkers’ een aantal elektroden op uw borst. Deze draden zijn verbonden met de recorder. U draagt deze recorder  in een tasje met een riem om uw middel. Op het moment dat u klachten hebt, drukt u op de klachtenknop op dit apparaat.

  3. Tijdens het onderzoek kunt u alles doen wat u normaal ook doet. U kunt alleen niet douchen, baden of zwemmen. 

  4. Bijhouden van het dagboekTijdens de registratie houdt u een dagboek bij. Op het moment dat u klachten hebt, schrijft u uw klachten op in het dagboek.

  5. U krijgt bij het uitreiken van de ECG-holter meer informatie over het onderzoek, het dagboek, het afkoppelen en andere tips.

  6. Afkoppelen en inleveren recorder: De functielaborant spreekt met u af, waar en wanneer u de recorder kunt inleveren. Het is belangrijk dat u de recorder op de afgesproken tijd inlevert, omdat deze vrijwel direct weer voor een volgende patiënt nodig is.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiding

U mag op de dag dat de recorder wordt aangesloten geen bodylotion, zonnebrandcrème of andere olieachtige producten gebruiken. De elektroden die op uw bovenlichaam worden aangebracht blijven dan namelijk niet vastzitten. Een goede registratie is dan niet mogelijk. 

U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding dragen (bijvoorbeeld een trui of t-shirt).

Uitslag

Een cardioloog beoordeelt het onderzoek. U kunt de uitslag na 2 á 3 weken bij uw zorgverlener opvragen. Uw zorgverlener bepaalt de vervolgstappen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Folders

Download de patiëntenfolder.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-functielaborant die u de ECG-holter uitreikt. U kunt voor meer informatie ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.