24-uurs bloeddrukmeting (ABPM)

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een 24-uurs bloeddrukmeting. Hiermee krijgen we een betrouwbaar beeld van het verloop van uw bloeddruk. De bloeddruk kan flink schommelen, daarom is het van belang om uw bloeddruk meerdere malen op verschillende momenten van de dag te meten.

De uitkomsten van het onderzoek helpt uw zorgverlener om inzicht te krijgen of er sprake is van een hoge bloeddruk.

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek is een afspraak nodig 088 - 23 70 120

Locatie plus openingstijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 - 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen, dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. Onze functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u naar uw legitimatie.

  2. U krijgt een manchet om uw bovenarm, deze is gekoppeld aan de bloeddrukmeter. Deze meter draagt u met een riem om uw middel.

  3. Uw bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten om te kijken hoe het verloop hiervan is. Overdag is de meting 3 keer per uur, ‘s nachts 1 keer per uur.

    Tijdens het onderzoek kunt u alles doen wat u normaal ook doet. U kunt alleen niet douchen, baden of zwemmen.

  4. Bijhouden van het dagboek: Om een goed beeld te krijgen van uw bloeddruk is het belangrijk dat u na elke meting (behalve wanneer u slaapt) heel nauwkeurig het dagboek invult dat u van onze functielaborant hebt gekregen.

    Het is ook belangrijk om emoties te noteren zoals spanningen, blijheid, boosheid of verdriet. Als er problemen zijn met de bloeddrukmeter schrijft u dit ook op.

  5. Afkoppelen en inleveren bloeddrukmeter: De functielaborant spreekt met u af waar en wanneer u de bloeddrukmeter kunt inleveren. Het is belangrijk dat u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd inlevert, omdat deze vrijwel direct weer voor een volgende deelnemer nodig is.

In de folder (link) vindt u meer concrete informatie over hoe u de meter het beste kunt gebruiken.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Voorbereiding

U kunt het beste ruim zittende kleding dragen. Vooral de mouwen mogen niet te strak zitten. Het is belangrijk dat u uw arm zo ontspannen mogelijk houdt tijdens de meting. Let op dat u het manchet niet verwijdert.

Uitslag

De registratie van uw bloeddruk wordt verstuurd en vervolgens beoordeeld door uw huisarts. De uitslag kun u na 3 werkdagen bij uw huisarts opvragen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-medewerker die u de bloeddrukmeter uitreikt. U kunt voor meer informatie ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.